Privacybeleid

OCHO Amsterdam B.V., gevestigd aan Hogeweyselaan 221, 1382 JL Weesp Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://ochoamsterdam.com/
Hogeweyselaan 221, 1382 JL Weesp Nederland
0294 457 733

Persoonsgegevens die wij verwerken
OCHO Amsterdam BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sales@ochoamsterdam.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
OCHO Amsterdam BV verwerkt jouw persoonsgegevens als gebruiken, (“Gebruiker(s)”) voor de volgende doelen:
onze Producten en diensten aan te bieden en te leveren;

 • onze Diensten en product aanbiedingen verder te ontwikkelen, aan te passen, uit te breiden en te verbeteren op basis van de gemeenschappelijke of persoonlijke voorkeuren, ervaringen en/of problemen van Gebruikers;
 • onze Gebruikers klantenondersteuning en technische support te kunnen bieden;
 • onze Gebruikers te kunnen benaderen met algemene of gepersonaliseerde berichten over onze Diensten of met promotionele berichten;
 • onze informatie te kunnen bijwerken, uitbreiden en analyseren, zodat we nieuwe klanten kunnen identificeren;
 • promoties te kunnen ondersteunen, sponsoren en aan te bieden, de resultaten te monitoren;
 • statistische gegevens en andere geaggregeerde en/of afgeleide Persoonsgegevens te genereren waarmee wij zelf of onze partners onze respectievelijke diensten kunnen aanbieden en verbeteren;
 • op verzoek ondersteuning en hulp te kunnen bieden;
 • onze gegevensbeveiliging en fraudepreventie te verbeteren; en
 • aan alle geldende wet- en regelgeving te kunnen voldoen.


Gebruik
OCHO kan jouw Persoonsgegevens voor de beschreven doeleinden gebruiken indien:

 1. het gebruik van de Persoonsgegevens nodig is om een contract uit te voeren of om dat aan te gaan; of
 2. het gebruik van de Persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; of
 3. het gebruik van uw de persoonsgegevens noodzakelijk is om legitieme zakelijke belangen te dienen (bijvoorbeeld om onze Diensten en producten te onderhouden en te verbeteren en de effectiviteit van Ocho te behouden door technische problemen op te sporen), op voorwaarde dat dit altijd proportioneel gebeurt op een manier die jouw privacyrechten respecteert.


Jouw Persoonsgegevens kunnen wij gebruiken om jou via e-mail, per sms of via andere berichten, per telefoon of via vergelijkbare communicatiekanalen promotiemateriaal en andere boodschappen te sturen die afkomstig zijn van OCHO Amsterdam.

Als je zulke promotie-informatie niet wilt ontvangen, kun je dit ieder moment aan OCHO Amsterdam laten weten of de aanwijzingen volgen onder het kopje “Afmelden”, “Unsubscribe” of “STOP” in de berichten die je ontvangt.

OCHO Amsterdam kan contact zoeken in verband met belangrijke informatie over de Diensten of goederen of de manier waarop daarvan gebruik wordt gemaakt. Ook kan OCHO Amsterdam (via kanalen die ons ter beschikking staan) een bericht sturen als een product tijdelijk niet beschikbaar en/ of leverbaar is, reageren op jouw e-mail, herinneringen of waarschuwingen sturen over komende of achterstallige betalingen, of informatie sturen over belangrijke veranderingen in onze Diensten of producten.

OCHO Amsterdam vindt het belangrijk dat je zulke berichten kunt ontvangen. Dit is de reden dat je je niet kunt afmelden voor het ontvangen van berichten over de Diensten en producten en de facturering, tenzij je niet langer een Gebruiker van diensten en producten van OCHO Amsterdam bent en alle facturen betaald zijn (dat betekent dat je jouw Gebruikersaccount hebt gedeactiveerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
OCHO Amsterdam BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden
OCHO Amsterdam BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We kunnen jouw persoonsgegevens in de volgende situaties delen met dienstverleners en anderen (of hen op een andere manier toegang tot uw Persoonsgegevens geven):

Externe dienstverleners: OCHO Amsterdam werkt samen met een aantal leveranciers die met hun diensten en oplossingen onze eigen diensten ondersteunen en aavullen. Dit omvat onder andere services op het gebied van hosting en server-colocatie, communicatie, transport en logisitieke dienstverlening, gegevens- en cyberbeveiliging, facturering en betalingsverwerking, domeinnaamregistratie, detectie en preventie van fraude, webanalyse, e-maildistributie en monitoring, prestatiemeting, gegevensoptimalisatie, marketing en de diensten van contentproviders en onze juridische en financiële adviseurs (gezamenlijk: “Externe dienstverleners”).

OCHO Amsterdam kan de onderstaande categorieën persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden delen met deze Externe dienstverleners:

 • identificerende gegevens zoals naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificatie, online identiteit, IP-adres, e-mailadres en gebruikersnaam;
 • commerciële Persoonsgegevens, bijvoorbeeld over producten en diensten die zijn aangeschaft, verkregen of bekeken.

 

Partijen waarvan OCHO Amsterdam gebruik maakt zijn:

WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Mollie Payments
OCHO Amsterdam maakt voor het afhandelen van de betalingen in de webshop gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals bankrekening of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Viva Wallet
OCHO Amsterdam maakt voor het afhandelen van de betalingen in de webshop gebruik van het platform van Viva Wallet. Viva Wallet verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals bankrekening of creditcardnummer. Viva Wallet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Viva Wallet behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Viva Wallet’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Viva Wallet bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PostNL / MyParcel
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Siteground
Wij nemen webhosting af van Siteground. Siteground verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Siteground heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Siteground is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

SendinBlue
Onze website maakt gebruik van SendinBlue, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van SendinBlue. SendinBlue zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke email die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door SendinBlue beveiligd verzonden, opgeslagen en ontsloten. SendinBlue maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt SendinBlue informatie over u als ontvanger en de onderwerpregel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. SendinBlue behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Office365
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Bovengenoemde Externe dienstverleners die jouw persoonsgegevens opslaan of verwerken, zijn contractueel verplicht om deze gegevens te beveiligen en te beschermen volgens de huidige industriestandaarden, ongeacht eventuele minder strikte eisen die mogelijk gelden in de jurisdicties van deze bedrijven. Deze bedrijven gebruiken de gegevens om de opdracht voor OCHO Amsterdam uit te voeren.

OCHO Amsterdam kan jouw Persoonsgegevens, met of zonder kennisgeving, aan anderen bekendmaken of anderszins toegankelijk maken naar aanleiding van een rechtsverzoek, zoals een dagvaarding, gerechtelijke procedure, huiszoekingsbevel of rechterlijk bevel, of in overeenstemming met de geldende wetgeving, indien wij te goeder trouw van mening zijn dat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Onze Diensten bevatten bepaalde functies en widgets voor sociale media of single sign-on, zoals “Facebook Connect”, “Google Sign-in”, “Facebook Vind ik leuk”, “Dit delen” en andere interactieve miniprogramma’s (gezamenlijk: “Sociale media-functies”). Deze Sociale media-functies verzamelen mogelijk bepaalde Persoonsgegevens, zoals uw IP-adres of de pagina die u op onze Website bezoekt, en gebruiken misschien een cookie om goed te kunnen functioneren. Sociale media-functies worden ofwel via een externe partij of rechtstreeks op onze Diensten gehost. Op uw interactie met de Sociale media-functies van externe partijen is het beleid van deze externe partijen van toepassing, en niet ons beleid.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
OCHO Amsterdam maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk: “Cookies”) om onze diensten en producten te kunnen aanbieden, te zorgen dat de diensten naar behoren werken, om onze prestaties en marketingactiviteiten te analyseren en uw gebruikerservaring te personaliseren. OCHO Amsterdam BV gebruikt functionele en , analytische en cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. OCHO Amsterdam BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
OCHO Amsterdam vindt het van belang dat jezelf controle hebt over jouw Persoonsgegevens. In overeenstemming met privacyregels die wereldwijd gelden neemt OCHO Amsterdam maatregelen om te zorgen dat een verzoek kan worden ingediend om jouw Persoonsgegevens in te zien, bij te werken, te corrigeren of te verwijderen, dat een kopie van kan worden opgevraagd en dat het gebruik ervan kan worden beperkt.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OCHO Amsterdam BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt jouw verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sales@ochoamsterdam.com.

Voordat wij aan jouw verzoek voldoen, vragen we je mogelijk om aanvullende informatie om jouw identiteit te verifiëren en de beveiliging te waarborgen. Dat kan een verzoek zijn om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Na afloop van de opheffing kan jouw account niet langer worden gebruikt en alle bijbehorende gegevens zijn definitief verwijderd. OCHO Amsterdam is niet meer in staat het account te herstellen of de gegevens terug te halen.

Vragen en klachten
Als je iets wilt vragen of een klacht wilt indienen over de manier waarop OCHO Amsterdam Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of bekendmaken, of als je meent dat OCHO Amsterdam zich niet heeft gehouden aan dit Privacybeleid of aan de geldende wetgeving voor gegevensbescherming, neem dan contact met ons op. Je vindt onze contactgegevens aan het eind van dit Privacybeleid.

De medewerkers van onze Functionaris voor gegevensbescherming zullen jouw klacht onderzoeken en bepalen of er een overtreding is geweest en welke maatregelen er eventueel genomen moeten worden. OCH Amsterdam neemt alle klachten over privacy serieus en we zullen al het redelijke doen om jouw klacht zo snel mogelijk en volgens de geldende wetgeving te verhelpen.

Je kunt altijd een klacht indienen bij uw autoriteit voor gegevensbescherming, maar we vragen je om eerst contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen proberen jouw klacht naar tevredenheid te verhelpen.

OCHO Amsterdam BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaring
Jouw Persoonsgegevens kunnen zo lang worden bewaard dat jouw Gebruikersaccount actief is of conform dit Privacybeleid, of voor zo lang als nodig is om onze Diensten te kunnen leveren. Jouw Persoonsgegevens kunnen ook worden bewaard nadat je jouw Gebruikersaccount hebt gedeactiveerd en/of specifieke Diensten of goederen niet meer afneemt, indien en voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of om geschillen met betrekking tot onze Gebruikers te beslechten, of om fraude en misbruik te voorkomen, dan wel om naleving van onze contracten af te kunnen dwingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OCHO Amsterdam BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

OCHO Amsterdam biedt een beveiligde HTTPS-toegang tot onze Diensten aan. Daarnaast is de overdracht van gevoelige betalingsgegevens (zoals creditcardnummers) beveiligd via een verbinding met industriestandaard SSL/TLS-encryptie. Daarnaast controleerd onze service provider Siteground de systemen regelmatig op mogelijke zwakke plekken en cyberaanvallen en zoeken we regelmatig naar nieuwe methoden en Diensten van externe partijen om de beveiliging van onze Diensten en de bescherming van de privacy van onze Bezoekers en Gebruikers verder te verbeteren.

Ongeacht alle maatregelen en inspanningen van OCHO Amsterdam kan de bescherming van Persoonsgegevens niet absoluut worden gegarandeerd. Dat geldt in ieder geval voor de informatie die je uploadt, publiceert of op andere wijze deelt met OCHO Amsterdam of met anderen. Ons advies is om sterke wachtwoorden te gebruiken voor jouw Gebruikersaccount. Bovendien raden we je aam om nooit gevoelige Persoonsgegevens aan ons te verstrekken, zeker wanneer mogelijke bekendwording van die gegevens schade tot gevolg kan hebben.

Dit Privacybeleid van OCHO Amsterdam geldt niet voor externe websites en diensten waarnaar wordt verwezen vanuit onze Diensten

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sales@ochoamsterdam.com

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer